free html site templates
Mobirise

กักตัวอยู่บ้านสบาย ๆ 14 วัน กับ CoCare 

แอพพลิเคชั่น CoCare คู่มือการกักตัวอย่างถูกวิธี พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลให้คุณปลอดภัยอย่างสบาย ๆ ที่บ้านคุณเอง

 CoCare – ไขทางออกโควิด

ทำไมต้องกักตัว

เราควรกักตัวอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันคนที่เรารัก และคนอื่น ๆ ไม่ให้เดือดร้อน หรือตาย จากการแพร่ระบาด

Mobirise

“คนที่กักตัวคือคนที่ช่วยคนที่เหลือไว้”
- จากคุณหมอชาวกรีกท่านหนึ่ง

การใช้งานของแอพฯ CoCare แบ่งเป็น 2 ส่วน

01

คู่มือการกักตัวสำหรับคนทั่วไป

 ประกอบด้วยคำแนะนำที่จำเป็นในการกักตัวอย่างถูกวิธี ขอคำแนะนำเมื่อมีอาการ รวมถึงการบันทึกอาการ และเฝ้าดูอาการจากบุคลากรทางการแพทย์

02

บันทึกข้อมูลอาการและการเฝ้าระวังโดยบุคลากรทางการแพทย์ 

ผู้กักตัวสามารถใช้แอพฯ บันทึกอาการเองง่ายๆ ได้จากที่บ้าน โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์เฝ้าระวังอาการจากบันทึกนี้ และให้คำแนะนำที่เหมาะสม ช่วยเหลือเมื่อมีอาการป่วยไม่มากโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล

ในกรณีที่ไปโรงพยาบาลมาก่อนแล้ว ต้องกลับมากักตัวที่บ้าน โรงพยาบาลที่เข้าร่วมกับ Thai CoCare จะจัดทีมดูแลจากโรงพยาบาลนั้น ๆ มาดูแลผู้กักตัวโดยผ่านแอพฯ CoCare

Mobirise

Highlight Features

ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านมือถือ ช่วยเชื่อมต่อระหว่างทีมอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ที่ต้องการกักตัว 14 วัน โดยสังเกตอาการของตัวเองอยู่ที่บ้าน ช่วยให้ลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดจำนวนคนไปโรงพยาบาล อีกทั้งเพื่อลดภาระของแพทย์และพยาบาล ทำให้มีอุปกรณ์และเตียงเพียงพอสำหรับรองรับคนที่มีอาการที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆ 

สามารถบันทึกอาการเองได้อย่าง ง่าย ๆ บนแอพ โดยที่จะมีบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแลผลการบันทึกอาการและแจ้งเตือนเมื่อมีอาการที่ควรได้รับการตรวจจากแพทย์

สามารถส่งข้อความและ video call กับทีม CoCare โดยที่ทีมคัดกรองและแพทย์สามารถติดต่อกลับทางวีดีโอคอลได้เมื่อจำเป็น 

มีคู่มือในการดูแลตัวเองช่วงกักตัวที่แยกหัวข้อไว้เป็นเรื่อง ๆ เช่น สิ่งที่ต้องระวัง สามารถกลับมาอ่านคำแนะนำแต่ละหัวข้อได้อย่างสะดวก

FAQ

เรามีทีมบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัคร ที่ถูกตรวจสอบคุณสมบัติ และเตรียมความรู้ คอยช่วยเหลือ และดูแลหากเริ่มมีอาการป่วย แอพฯ CoCare นี้พัฒนาจากความต้องการลดจำนวนคนไปโรงพยาบาลในช่วงระบาดหนัก เนื่องจากบุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่ไม่เพียงพอ โดยการใช้ CoCare จะทำให้คุณหมอ 1 คน สามารถดูแลผู้ที่มีอาการได้เป็นร้อยคนพร้อม ๆ กัน โดยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาล โดยไม่จำเป็น

แอพฯ CoCare จะมีส่วนบันทึกอาการด้วยตนเองซึ่งจะไปขึ้นที่ dashboard ของทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลอยู่ ถ้ามีข้อสังเกตที่บ่งชี้อาการ ทีมแพทย์จะติดต่อกลับ เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นและประเมินว่าต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ 

นายแพทย์ ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ และทีมงาน ซึ่งมีประสบการณ์ทาง Healthcare IT และ Open Source Technology ในระบบโรงพยาบาล มานานกว่า 20 ปี  

สำหรับทุกคนที่เข้าข่ายและตั้งใจกักตัวอย่างถูกวิธี ตั้งแต่ยังไม่ป่วย โดยเมื่อมีอาการป่วยก็สามารถติดต่อทีมบุคลากรทางการแพทย์ของ CoCare ได้ 

เรามีแพทย์ พยาบาล และทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ ประมาณ 200 คนในเบื้องต้น และคาดว่าจะได้รับความร่วมมือมากขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน ภายใต้การดูแลของ นายแพทย์ ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ และทีมงาน

การลงทะเบียนเป็นการใส่ข้อมูลเบื้องต้นของผู้กักตัว เพื่อสามารถเข้าไปอัพเดทบันทึกอาการด้วยตัวเอง โดยที่ทีมแพทย์สามารถดูแลออนไลน์ได้ และอาการที่มีการเปลี่ยนแปลง จะทำให้แพทย์วิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีขึ้น หากไม่มีการประเมินตัวเองโดยการอัพเดทอาการ แม้ไม่มีไข้ จะไม่สามารถติดต่อทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้ 

ทีม CoCare ให้คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานต้องเรียกรถพยาบาลเอง โดยโทรไปที่ 1422 

ข้อมูลที่ลงทะเบียน จะถูกใช้เพื่อการประมวลผลและประกอบการดูแลสุขภาพในช่วงกักกัน ไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกไปให้หน่วยงานหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล มีการรักษาความลับและปกปิดเช่นเดียวกับมาตรฐานข้อมูลการดูแลคนไข้ ผู้ให้ข้อมูลสามารถลบข้อมูลส่วนตัว (Personal Data) ทิ้งได้ตามที่ต้องการ ส่วนข้อมูลการประเมินตัวเอง จะยังคงเก็บไว้ใช้เพื่อวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาต่อไป 

การประเมินตัวเอง เพื่อเป็นการบันทึกอาการโดยทีม CoCare จะคอยเฝ้าระวัง หากมีสัญญาณอันตราย ทีม CoCare จะติดต่อกลับ หรือเมื่อมีอาการ ทีมจะใช้ข้อมูลนี้ในการประเมินว่าควรไปโรงพยาบาลหรือไม่ 

ขณะนี้เรามีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้การดูแลผู้ที่ต้องกักตัว 14 วันแล้วกว่า 200 คน มีโรงพยาบาลที่ใช้แอพฯ CoCare เป็นจำนวน 35 โรง และคาดว่าจะมีมากขึ้นหลังจากเริ่มใช้งาน

จุดมุ่งหมาย คือ เพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อ และลดจำนวนคนไปโรงพยาบาล เพื่อลดภาระของแพทย์ พยาบาล เพื่อให้มีอุปกรณ์และเตียงเพียงพอสำหรับคนที่มีอาการที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆ  

SHARE THIS PAGE!

© Copyright 2020 Thai CoCare - All Rights Reserved